AGROFORESTRY LIVING LAB


Image
 

In het Agroforestry Living Lab wordt gewerkt aan kennisontwikkeling,  educatie, en toepassingen in de praktijk. De programmering is specifiek afgestemd op de vraagstukken en mogelijkheden van 4 prominente doelgroepen in de landbouwketen. Diepgaande maatschappelijke transitie naar kringlooplandbouw vergt immers meer dan alleen technische innovaties. Het gaat ook om een culturele omslag die op meerdere lagen in de maatschappij tegelijk zal plaatsvinden.

Vanwege verschillende betrokken domeinen -van biodiversiteit en beleidshervorming tot diverse landbouwvormen- is Agroforestry inherent een multidisciplinair vakgebied. Tegelijkertijd zijn over de afgelopen decennia kennis en kunde van deze domeinen steeds verder gespecialiseerd en uit elkaar gegroeid in zogenoemde silo’s. Zowel op het boerenbedrijf, maar ook in beleid en bij de diverse opleidingen. Het samenbrengen van deze kennis is belangrijk om tot gezamenlijke oplossingen te komen die op de lange termijn bijdragen aan de opschaling van Agroforestry en in de brede zin kringloop landbouw.

In het creëren van dit benodigde speelveld realiseert Stichting Weerwoud daarom in samenwerking met partners uit de verschillende domeinen de Floriade Agroforestry Experience. De Floriade Agroforestry Experience omvat een ‘Agroforestry perceel’ met 8 verschillende praktijkvoorbeelden en een programmering ‘het Agroforestry Living Lab’ voor 4 prominenten doelgroepen in de landbouw keten en het huidige voedseldebat:

 

Agrariërs & Vakspecialisten

Introductiedagen - Lezingen - Masterclasses - Fieldlabs - Excursies - Agro-sector bijeenkomsten

Onderzoek & Studenten

Interdisciplinaire projectgroepen - Praktijk Vraagstukken - Zelfstandig Onderzoek studenten - Buiten leslokaal - WUR onderzoek teeltsystemen

Beleidsmakers

Introductiedagen - Workshops - Gebiedsgerichte aanpak - Co-creatie - Rondleidingen - Transitie van praktijk tot beleid

Burgers

Vrijwilligerscommunity - Rondleidingen - Workshops - Oogsten - Verwerken - Proeven
- Bewustwording - Beleven

 
INTEGRALE SAMENWERKING

Het project fungeert als een neutrale plek waar verschillende partners en doelgroepen kunnen samenkomen voor een meer integrale samenwerking. Het doel is dan ook niet om een blauwdruk op te leggen, maar om gezamenlijk Agroforestry door de landbouwsector breed geadopteerd te laten worden.

De programmering van het Living lab zal plaatsvinden op en rondom het Agroforestry perceel en deels bij partners. De Floriade Agroforestry Experience is daarnaast samen met de partners zo ontwikkeld dat deze ook na de Floriade kan worden voorgezet, om zo een duurzame meerwaarde te behouden.

 

Image
Social Media

Facebook

Twitter

 

over stichting weerwoud

Over ons

Contact