UTOPIA EILAND

Beleef de mogelijkheden van Kringlooplandbouw

 

Het Agroforestry Perceel (1.4ha) bevindt zich op het westelijk deel van Utopia eiland, aan de rand van de Floriade 2022 in Almere. Op het Agroforestry perceel legt Weerwoud 8 verschillende Agroforestry systemen aan die op boerderijen geïntegreerd kunnen worden. Ook is er een natuurzone waar je tot rust kunt komen, en meer kunt leren over ecosystemen en kringloopprocessen.

 

Op het perceel zijn 8 verschillende Agroforestry systemen aangelegd. Van stadstuinderij, strokenteelt en vee met bomen. Het planten van meerjarige gewassen op landbouw percelen kan op meerdere manieren meerwaarde bieden, in het faciliteren van kringlopen, verhoging van biodiversiteit, productie van fruit, noten of hout, en dierenwelzijn.


Image
 
Image
 
 

Daarnaast wordt de natuur van het eiland verrijkt en robuuster gemaakt. Ook worden er maatregelen getroffen zodat de Flora en Fauna tijdens de Floriade zo min mogelijk verstoord worden. Wandelend langs het Weerwater kun je hier meer leren over natuurlijke kringloopprocessen in de natuur. Hier leer je hoe deze processen werken, en direct en indirect bijdragen aan een gezond leefklimaat (schoon water, schoon voedsel, warmte, onderdak etc.) voor onszelf, en hoe wij daar onderdeel van zijn.

 

Image

 

Een mooi voorbeeld is hoe driehoeksmossels op de stenen beschoeiing van het eiland ieder 1-7 liter water per etmaal filteren. Eigenlijk is het hele eiland een grote waterfilter voor het Weerwater!

Zin om mee te helpen, en meer te leren over agroforestry,  ecologie, aanleg, beheer, oogsten, heerlijke maaltijden bereiden en vele bijzondere eetbare plantensoorten? Lees hier meer

 

Image
 

Image
Social Media

Facebook

Twitter

 

over stichting weerwoud

Over ons

Contact