OVER AGROFORESTRY


Image
 

Agroforestry is een voorbeeld van kringlooplandbouw waarbij teelten en kennis over meerjarige teelten (Bomen, struiken e.d.) gecombineerd worden met Akkerbouw en/of Veeteelt.

Binnen Agroforestry wordt onderscheid gemaakt tussen 2 combinaties: Silvo-arable (meerjarige gewassen met landbouwgewassen) en Silvo-pastoral (meerjarige gewassen met veehouderij). Daarbij wordt gezocht naar combinaties die elkaar zowel in productie, opbrengst en ecologie versterken. Verscheidene wetenschappelijke onderzoeken tonen positieve resultaten aan voor de wijze waarop Agroforestry klimaatsverandering tegen kan gaan, landbouw veerkrachtiger kan maken tegen klimaat extremen, en een belangrijke rol speelt bij herstel van biodiversiteit. Weerwoud werkt in het Agroforestry Living Lab samen met o.a. de WUR en ERF aan verder onderzoek naar de vele mogelijkheden van agroforestry en strokenteelt.

Voorbeelden zijn:

 
Eenjarige gewassen met noten- en fruitbomenStrokenteelt van eenjarige gewassen waartussen noten- en fruitbomen in rijen geplant zijn. Ziekte of plagen treden minder vaak op en wanneer er wel iets zich voordoet verspreid dit zich minder ver.
Grazend vee onder houtproductiebomenHet vee eet van het snoeiafval dat vrijkomt bij het opkronen van de bomen. Het dierwelzijn verbeterd door beschutting en doordat de bladeren mineralen bevatten die de diergezondheid bevorderen.
Kippenuitloop met Walnoten en WilgenKippenuitloop met walnoten en wilgen voor biomassa. Kippen gaan door de beschutting verder naar buiten. Dierwelzijn verbetert, en de dichte beplanting weert roofvogels. 

Image
Social Media

Facebook

Twitter

 

over stichting weerwoud

Over ons

Contact