Utopia is Almere in het klein

Stedelijk gebied is verweven met recreatiegebied, stadsparken, bos en daarbuiten agrarische gronden.

Utopia eiland is een spiegel van de stad, deze zones zijn namelijk ook weerlegd in het Weerwoud. De bebouwing vormt de stedelijke zone, daarbuiten ligt het recreatieve groen met stadspark en -bos, omzoomd met zones voor landbouw.

Ieder van deze zones kent zo zijn eigen vraagstukken.
Utopia eiland is de uitgelezen plek om deze vraagstukken vorm te geven, ermee te experimenteren en context te verkrijgen.
Stichting Weerwoud zoekt partners die ook een antwoord
willen op vragen van wereldformaat.

Wat hier een succes is kan globaal als oplossing worden ingezet