WORDT VRIJWILLIGER!

Maak kennis met de principes, ecologie,aanleg, onderhoud, oogsten, heerlijke maaltijden bereiden en vele bijzondere eetbare plantensoorten. Interesse?

Mail ons dan op: Info@Weerwoud.nl

VOLG ONS OP TWITTER

@Weerwoud

 

DOELSTELLING

 

"Agroforestry is een eeuwen oude vorm van kringlooplandbouw. In de jaren 70, toen me al bewust werd van een komende klimaat crisis, heeft het wereldwijd hernieuwde aandacht gekregen. Het gaat zowel klimaatsverandering tegen, maakt landbouw veerkrachtiger tegen klimaat extremen en is van belang bij het herstel van biodiversiteit. Inmiddels zijn er ook al vele voorbeelden van hoger opbrengsten of economische waarde.

Vreemd genoeg is Agroforestry in Nederland praktisch nog onbekend en nagenoeg niet toegepast. Daar waar Frankrijk en Belgie op overheidsniveau dit stimuleert loopt Nederland nog ver achter.

Samen met partners ziet Stichting Weerwoud tijdens Floriade de uitgelezen kans om een groot publiek te bereiken en proactief te betrekken  Zowel  algemene geïnteresseerden, als boeren, studenten en beleidsmakers hopen we de komende jaren mee te nemen in de rijkdom die Agroforestry ons te bieden heeft."

Xavier San Giorgi

 

PARTNERS

 
Image
 

AGROFORESTRY

 

“Agroforestry is vorm van kringlooplandbouw waarbij teelten en kennis van Bosbouw, Akkerbouw en Veeteelt met elkaar gecombineerd worden. Daarbij wordt gezocht naar combinaties die elkaar versterken. Voorbeelden zijn:

  • Strokenteelt van eenjarige gewassen waartussen noten- en fruitbomen in rijen geplant zijn. Er zijn verschillende soorten oogsten op het perceel. Ziekte of plagen treden minder vaak op en wanneer er wel iets zich voordoet verspreid dit zich minder ver.
  • Vee welke onder houtproductiebomen grazen. Het vee eet van de snoei afval dat vrijkomt bij het opkronen van de bomen. Het dierwelzijn verbeterd door beschutting en doordat in het blad van de bomen mineralen zitten wordt de diergezondheid bevorderen.
  • Kippenuitloop met walnoten en wilgen voor biomassa. Kippen gaan door de beschutting daadwerkelijk naar buiten . Dierwelzijn gaat omhoog en de dichte beplanting weren roofvogels. ”

" Xavier San Giorgi

 

BINNENKORT MEER

 

Binnenkort verschijnt er meer informatie over dit bijzondere Agroforestry & Voedselbos project welke we tijdens de Floriade van 2022 aan de wereld zullen presenteren.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van leuke activiteiten zoals cursussen, rondleidingen, aanplantdagen of ander leuk nieuws schrijf u dan alvast in op onze nieuwsbrief!

Mocht u echter iets persoonlijks willen vragen dan kunt u ook een e-mail sturen naar info<@>weerwoud.nl